Over PRINCE2 « Naslagwerk
De PRINCE2 2009 examens

PRINCE2 Foundation examen

Het PRINCE2 Foundation examen is het eerste van de twee PRINCE2 examens die u succescol moet afleggen om een Registered PRINCE2 Practitioner te worden.

Dit niveau is gericht op het meten of een kandidaat in staat zou zijn om op te treden als een geïnformeerd lid van een project management team met behulp van de PRINCE2 methode binnen een PRINCE2 projectomgeving. Daartoe moeten zij laten zien dat zij de principes en de terminologie van de methode begrijpen, kandidaten moeten in staat zijn om:
Het doel en de verantwoordelijkheden van alle rollen te begrijpen
De 7 principes, de 7 thema’s, de 7 processen en de product-based planning en quality review technieken te begrijpen
Te begrijpen welke managementproducten input zijn, output zijn en worden bijgewerkt in de 7 processen
Het doel van alle en de inhoud van de belangrijkste managementproducten te begrijpen
De relatie te begrijpen tussen principes, processen, thema’s, producten en rollen in een PRINCE2 project

Het formaat van het examen:
Duur 1 uur
Meerkeuze vragen
75 vragen, waarvan 70 examenvragen en 5 testvragen
Een score van 50% is vereist om te slagen (35 van de 70 punten, de 5 testvragen niet meegerekend)
Gesloten boek examen

Het examen bestaat uit:
Een vragenboekje dat 75 vragen bevat, waarvan 70 examenvragen en 5 testvragen. Elke vraag gaat over een verschillend syllabusonderwerp. Elk van de 70 examenvragen is 1 punt waard, de testvragen tellen niet mee. De testvragen worden gebruikt als een controle tussen verschillende examens en maken het mogelijk nieuwe vragen uit te proberen zonder dat dat invloed heeft op de score van de kandidaat. Er dienen minimaal 35 antwoorden goed te zijn om te slagen. Alle vragen dienen te worden beantwoord. Er wordt niet aangegeven wat de examenvragen en wat de testvragen zijn.
Het antwoordboekje waarop de antwoorden moeten worden gegeven. Bij iedere vraag is altijd slechts 1 antwoord mogelijk. Als er meer dan 1 antwoord wordt gegeven, is het antwoord ongeldig en worden er geen punten toegekend. Er worden geen punten afgetrokken voor foute antwoorden.

PRINCE2 Practitioner examen

Het PRINCE2 Practitioner niveau is gericht op het meten of de kandidaat PRINCE2 zou kunnen toepassen in het beheer van een niet-complex project binnen een PRINCE2 ondersteunende omgeving. Daartoe moeten zij de competenties vertonen die nodig zijn voor de PRINCE2 Foundation kwalificatie, en aantonen dat zij PRINCE2 kunnen toepassen en afstemmen om aan de behoeften en problemen van een specifiek projectscenario te voldoen. Kandidaten moeten in staat zijn om:
Gedetailleerde uitleg van alle processen, thema's en technieken op te stellen, en voorbeelden uitwerken van alle PRINCE2 managementproducten zoals die zouden kunnen worden toegepast in bepaalde omstandigheden op een bepaald project
Te tonen dat zij de relaties tussen processen, thema's, technieken en PRINCE2 managementproducten begrijpen en kunnen toepassen
Aan te tonen dat zij de redenen achter de processen, thema's en technieken van PRINCE2 begrijpen
Blijk te geven van hun vermogen om PRINCE2 te tunen aan verschillende projectomgevingen

Het formaat van het examen:
Duur 2,5 uur (geen leestijd)
8 vragen, met een projectscenario en aanvullende informatie
Elk van de 8 vragen is 10 punten waard
Een totale score van 55% is vereist om te slagen (44 van de 80 punten)
Open boek examen (alleen het PRINCE2 handboek is toegestaan)

Het examen bestaat uit 3 boekjes:
Het scenarioboekje zal 1 scenario bevatten met daarin een beschrijving van de organisatie, de zakelijke context en de doelstellingen van het project. Het scenarioboekje kan ook aanvullende informatie geven voor een of meer van de 9 vragen. Waar aanvullende informatie moet worden gebruikt wordt dit duidelijk vet gedrukt vermeld in de vraag. Aanvullende informatie mag alleen worden gebruikt voor de vraag waarop deze betrekking heeft.
Als er in de vraag niet wordt verwezen naar aanvullende informatie of het projectscenario, beantwoord de vraag dan alleen aan de hand van de informatie in de vraag zelf. In dit geval levert het projectscenario slechts de achtergrond en de context van het project als geheel, maar niet de feiten die nodig zijn om de vraag te beantwoorden.
Het vragenboekje zal 8 vragen bevatten, die elk gaan over een bepaald hoofdonderwerp van de syllabus; dit staat duidelijk aangegeven aan het begin van iedere vraag. De maximum score per vraag is 10 punten, zodat de totale score uitkomt op 80 punten. Bij 44 punten is men geslaagd. Elk van de 8 vragen zal bestaan uit een aantal deelvragen. Bij elk van de deelvragen staat aangegeven hoeveel van de 10 punten ermee te behalen zijn. Er wordt verwacht dat alle vragen en deelvragen worden beantwoord.
Het antwoordboekje zal de antwoordbladen bevatten waarop de antwoorden moeten worden ingevuld. Bij iedere vraag is slechts 1 antwoord mogelijk, tenzij dit in de vraag expliciet anders wordt aangegeven. Als er in het antwoordboekje meer dan 1 antwoord wordt gegeven, terwijl dat niet wordt gevraagd, zal het antwoord ongeldig zijn.

PRINCE2 Re-Registration examen

De PRINCE2 Examination Board heeft besloten dat alle PRINCE2 Practitioners zich binnen 3 to 5 jaar na hun oorspronkelijke certificering opnieuw moeten registreren. Deze Re-Registration omvat een 1 uur durend examen op hetzelfde niveau als het PRINCE2 Practitioner examen. Alle Practitioners die sinds oktober 2000 hebben deelgenomen aan de examens voor PRINCE2 Practitioner kwalificatie, zijn akkoord gegaan, of gaan akkoord met deze eis als onderdeel van hun oorspronkelijke aanvraag. Dit was een voorwaarde om geregistreerd te worden als Registered PRINCE2 Practitioner.

PRINCE2 Practitioners die hun certificering voor oktober 2000 hebben behaald, wordt de mogelijkheid geboden deel te nemen aan het Re-Registration examen en op deze wijze aan te tonen dat zij zich inzetten voor professionele ontwikkeling. Zij die na januari 2001 zijn gekwalificeerd of vrijwillig hebben deelgenomen aan de Re-Registration procedure zijn erkend als Registered PRINCE2 Practitioners. Hierdoor zijn werkgevers of toekomstige werkgevers ervan verzekerd dat hun kennis actueel is en zij zich inzetten voor voortdurende professionele ontwikkeling.

Het formaat van het examen:
Duur 1 uur (geen leestijd)
3 vragen, met een projectscenario en aanvullende informatie
Elk van de 3 vragen is 10 punten waard
Een totale score van 55% is vereist om te slagen (17 van de 30 punten)
Open boek examen (alleen het PRINCE2 handboek is toegestaan)

Het PRINCE2 Re-Registration examen kan worden afgelegd bij een PRINCE2 geaccrediteerd opleidingsinstituut.