Managementproducten « Over PRINCE2 « Naslagwerk
De 26 managementproducten

De managementproducten

Managementproducten zijn producten die nodig zullen zijn voor het inrichten en managen van het project en het vaststellen en onderhouden van kwaliteit.
Er bestaan 3 soorten managementproducten: baselines, records en rapporten.

Baseline managementproducten definiëren aspecten van het project en zijn, na goedkeuring, onderworpen aan wijzigingsbeheer. Dit zijn:
Benefits Review Plan
Communication Management Strategy
Configuration Management Strategy
Plan (Project Plan, Stage Plan, Team Plan en Exception Plan)
Product Description
Project Brief
Project Initiation Documentation (PID)
Project Product Description
Quality Management Strategy
Risk Management Strategy
Work Package

Records zijn dynamisch en houden informatie bij over de projectvoortgang. Dit zijn:
Configuration Item Records
Daily Log
Issue Register
Lessons Log
Quality Log
Risk Register

Rapporten zijn momentopnames en tonen de status van bepaalde aspecten van het project. Dit zijn:
Checkpoint Report
End Project Report
End Stage Report
Exception Report
Highlight Report
Issue Report
Lessons Report
Product Status Account

Het toepassen van de managementproducten

Managementproducten hoeven niet noodzakelijk documenten te zijn. Het zijn informatiepakketten, die door de PRINCE2 processen worden gebruikt, zodat bepaalde rollen actie kunnen ondernemen en/of beslissingen kunnen maken.

Gebruikte bronnen

Managing Successful Projects with PRINCE2, 2009 edition