Principes « Over PRINCE2 « Naslagwerk
Voortdurende zakelijke rechtvaardiging

Het principe

Een PRINCE2 project heeft voortdurende zakelijke rechtvaardiging.

Een voorwaarde voor een PRINCE2 project is dat:
Er voldoende rechtvaardiging is om het te starten.
De rechtvaardiging gedurende het ganse project blijft bestaan.
De rechtvaardiging wordt gedocumenteerd en goedgekeurd.

In PRINCE2 wordt deze rechtvaardiging beschreven en actueel gehouden in een Business Case. Daar een project onvermijdbaar is gelinkt met die Business Case, dienen alle beslismomenten in een project te worden afgestemd op de zakelijke doelen en de verwachte baten.

Hoewel er steeds een rechtvaardiging voor een project dient te zijn, kan de rechtvaardiging wel veranderen. Het is daarom belangrijk dat een project in lijn blijft met deze wijzigende rechtvaardiging.

Wanneer een project om een bepaalde reden niet langer gerechtvaardigd is, dient het project te worden gestopt.
Het stoppen van dergelijke projecten is een positieve bijdrage tot een organisatie en zorgt er immers voor dat zowel resterend budget als middelen kunnen worden geïnvesteerd in andere, meer lonende projecten.

Ook verplichte projecten hebben nood aan een rechtvaardiging van de gekozen optie.
Elke optie brengt immers andere kosten, benefits en risco's met zich mee.

Gebruikte bronnen

Managing Successful Projects with PRINCE2, 2009 edition