Principes « Over PRINCE2 « Naslagwerk
Leren van ervaringen

Het principe

PRINCE2 projectteams leren van eerdere ervaringen: leerpunten worden gezocht, vastgelegd en naar gehandeld gedurende de hele projectlevenscyclus.

Leren van ervaringen komt in de PRINCE2 methode voortdurend voor:
Bij projectstart, waar eerdere of gelijkaardige projecten dienen te worden onderzocht op leerpunten die kunnen worden toegepast.
Bij projectvoortgang, waar leerpunten dienen te worden opgenomen in rapporten en reviews om naar verbetermogelijkheden te zoeken.
Bij projectafsluiting, waar leerpunten worden overgedragen als geïdentificeerde mogelijkheden om te verbeteren.

Het is de verantwoordelijkheid van alle betrokkenen in een project om te zoeken naar leerpunten, en niet om te wachten tot iemand anders er mee komt.

Gebruikte bronnen

Managing Successful Projects with PRINCE2, 2009 edition