Principes « Over PRINCE2 « Naslagwerk
Gedefinieerde rollen en verantwoordelijkheden

Het principe

Een PRINCE2 project heeft rollen en verantwoordelijkheden gedefinieerd en overeengekomen binnen een organisatiestructuur die de bedrijfs-, gebruikers-
en leveranciersbelangen vertegenwoordigt.

Projecten betrekken mensen. Geen enkele planning of beheersing is nuttig wanneer de verkeerde mensen worden betrokken, wanneer de juiste mensen niet worden betrokken, wanneer mensen niet weten wat precies van hen wordt verwacht of wanneer mensen niet weten wat ze van anderen kunnen verwachten.
Het gebrek aan een geschikte organisatiestructuur is dan ook één van de meest voorkomende faalfactoren van projecten.

Een projectorganisatie is verschillend van een lijnorganisatie. Er kunnen resources zijn vereist van verschillende functionele afdelingen, zelfs verschillende organisaties en er kan sprake zijn van een mengeling van voltijdse en deeltijdse resources.
Om succesvol te kunnen zijn, moeten projecten een expliciete projectmanagementteamstructuur hebben, bestaande uit gedefinieerde en overeengekomen rollen en verantwoordelijkheden voor mensen betrokken in het project en de middelen om effectief te communiceren tussen die mensen.

In een PRINCE2 project worden onderstaande primaire stakeholders onderkend.
Bedrijf, die erop toezien dat de investering waarde voor geld oplevert.
Gebruikers, die de producten gaan gebruiken om benefits te realiseren.
Leveranciers, die de vereiste resources en vaardigheden leveren voor het project.
De belangen van deze stakeholders moeten effectief worden vertegenwoordigd in het project - twee van de drie is niet genoeg.

Gebruikte bronnen

Managing Successful Projects with PRINCE2, 2009 edition