Principes « Over PRINCE2 « Naslagwerk
Managen per fase

Het principe

Een PRINCE2 project wordt gepland, bewaakt en beheerst fase per fase.

Managementfasen voorzien het senior management van beheerspunten op belangrijke punten in het project. Op het eind van elke fase moet:
De status van het project worden beoordeeld.
De Business Case en plannen worden gereviewd om te verzekeren dat het project levensvatbaar blijft.
Een beslissing worden genomen of het project wordt voortgezet.

Het project opdelen in fasen maakt het voor het senior management mogelijk om de mate van beheersing in te stellen op de bedrijfsprioriteit, de risico's en de complexiteit van het project.
Korte fasen zorgen voor meer beheersing, langere fasen verlichten de vereiste inspanning van het senior management.

Planning kan pas plaatsvinden tot een detailniveau dat kan gemanaged worden en te overzien is. Vele inspanningen kunnen verloren gaan bij een poging om te plannen voorbij een zinvolle planningshorizon.
Een gedetailleerd plan voor de korte termijn en een plan op hoofdlijnen voor de lange termijn is hier een effectievere aanpak. PRINCE2 maakt een Project Plan op hoog niveau om de belangrijkste producten doorheen het project weer te geven en een gedetaileerd Stage Plan voor de huidige fase.

In een PRINCE2 project zijn er minimum 2 fasen: een initiatiefase en een uitvoeringsfase.

Gebruikte bronnen

Managing Successful Projects with PRINCE2, 2009 edition