Principes « Over PRINCE2 « Naslagwerk
Manage by exception

Het principe

Een PRINCE2 project heeft gedefinieerde toleranties voor iedere projectdoelstelling om zo grenzen te bepalen van gedelegeerde bevoegdheden.

PRINCE2 maakt een geschikte besturing mogelijk door gescheiden verantwoordelijkheden te definiëren voor het sturen, managen en opleveren van een project, en de eindverantwoordelijkheden van elk niveau te definiëren.
Eindverantwoordelijkheid wordt verkregen door:
Bevoegdheden te delegeren van het ene managementniveau naar het volgende door toleranties te definiëren voor de doelstellingen (tijd, kost, kwaliteit, scope, risico en benefit) van het betreffende planniveau.
Beheersinstrumenten op te zetten, zodat bij verwachte overschrijding van deze toleranties, er onmiddellijk wordt geëscaleerd naar het eerstvolgende managementniveau voor een beslissing over hoe verder wordt gegaan.
Een borgingsmechanisme in te richten, zodat ieder managementniveau erop kan vertrouwen dat bovenstaande beheersinstrumenten effectief zijn.

De implementatie van management by exception zorgt voor een efficiënte tijdsbesteding van het senior management, zonder dat daardoor hun beheersing verloren gaat.

Gebruikte bronnen

Managing Successful Projects with PRINCE2, 2009 edition