Principes « Over PRINCE2 « Naslagwerk
Productgerichte aanpak

Het principe

Een PRINCE2 project is gefocust op de definitie en oplevering van producten, in het bijzonder hun kwaliteitseisen.

Een succesvol project is gericht op resultaten en niet op activiteiten. In een op resultaatgericht project worden producten overeengekomen en gedefinieerd voordat aan de activiteiten wordt begonnen om de producten te ontwikkelen. Deze overeengekomen producten bepalen de scope van het project en voorzien de basis voor planning en beheersing.

Een PRINCE2 project maakt gebruik van Project Descriptions om voor elk product het doel, de samenstelling, de herkomst, het formaat, de kwaliteitscriteria end de kwaliteitsmethode te definiëren. Ze vormen de basis voor het bepalen van vereiste inspanningen en resources, afhankelijkheden en activiteiten.

De focus op producten ondersteunt vrijwel alle aspecten van PRINCE2: planning, verantwoordelijkheden, rapportering over status, kwaliteit, wijzigingsbeheer, scope, configuratiemanagement, acceptatie van producten en risicomanagement.

Zonder een productgerichte aanpak staan projecten bloot aan verschillende grote risico's zoals geschillen rond acceptatie, werk dat opnieuw moet worden gedaan, ongewenste wijzigingen, ontevredenheid van gebruikers en onderschatting van de acitiveiten voor acceptatie.

Gebruikte bronnen

Managing Successful Projects with PRINCE2, 2009 edition