Principes « Over PRINCE2 « Naslagwerk
De 7 principes

De principes

Het doel van PRINCE2 is een methode voor projectmanagement te voorzien die kan worden toegepast op om het even welk project.
Dit is mogelijk daar PRINCE2 is gebaseerd op principes die worden gekenmerkt alsvolgt:
Universeel, daar zij toepasbaar zijn op elk project
Zelf-bevestigend, daar zij bewezen zijn in de praktijk over vele jaren
Krachtgevend, daar zij beoefenaars van de methode vertrouwen en vermogen geven om het managen van projecten te beïnvloeden en vorm te geven

De principes waarop PRINCE2 is gebaseerd zijn afkomstig van leerpunten uit zowel goede als slechte projecten. Ze voorzien een framework van best practices voor mensen die zijn betrokken in een project.
Als een project deze principes niet volgt, dan wordt dit project niet gemanaged gebruikmakend van PRINCE2, daar deze principes de basis bepalen van wat PRINCE2 als project definieert.

De 7 principes kunnen worden samengevat als:
Op maat maken voor de projectomgeving

Het toepassen van de principes

Het is de toepassing van deze principes die kenmerkt of een project al dan niet gebruik maakt van PRINCE2, en niet de toepassing van de processen of de documenten alleen. De principes vergemakkelijken een juiste toepassing van PRINCE2 door ervoor te zorgen dat de methode niet op een opgelegde en voorschrijvende manier wordt toegepast, maar wel op een manier voldoende om tot het succes van het project bij te dragen.

Gebruikte bronnen

Managing Successful Projects with PRINCE2, 2009 edition