Processen « Over PRINCE2 « Naslagwerk
Starting up a Project

Waarom is het belangrijk?

Het doel van het Starting up a Project proces (afgekort SU) is antwoorden op de vraag:
‘Hebben we een levensvatbaar project dat lonend is?’

Vóór er met voor werk dan ook wordt begonnen of resources worden vastgelegd, moet een eerlijk antwoord worden gegeven, om te voorkomen dat er resources ter beschikking worden gesteld die vervolgens worden verspild.

Starting up a Project is een proces vóór het project. Pas na het proces is er sprake van project. In de praktijk is SU een kort en krachtig proces, waarin de Project Manager intensief samenwerkt met de Executive. De voornaamste reden voor SU is ervoor zorgen dat er in Directing a Project een verantwoorde beslissing kan worden genomen over het al dan niet starten van de initiation stage.

Waarbinnen past het en wat gebeurt er?

Er zijn veel verschillende redenen die aanzet kunnen geven tot een project, waardoor de beschikbare informatie bij de opstart sterk kan variëren. PRINCE2 noemt de trigger die het Starting up a Project proces start het project mandate en is afkomstig van het corporate or programme management.

Tijdens het Starting up a Project proces wordt het project mandate uitgewerkt tot een niveau die voor de Project Board voldoende is om te beslissen om de initiation stage te starten. De activiteiten in het proces hebben als doel te verzekeren dat:
Er een zakelijke rechtvaardiging is voor het project.
De vereiste bevoegdheden en verantwoordelijkheden bestaan voor het initiëren van het project.
Er voldoende informatie beschikbaar is om de scope van het project te definiëren en te bevestigen.

Wat wordt er geproduceerd en wie is verantwoordelijk?

xxx

Gebruikte bronnen

Managing Successful Projects with PRINCE2, 2009 edition