Thema's « Over PRINCE2 « Naslagwerk
De 7 thema's

De thema's

De PRINCE2 thema's beschrijven projectmanagementaspecten waar voortdurend aandacht moet worden aan besteed. De sterkte van PRINCE2 is de manier waarop de 7 thema's zijn geïntegreerd. Elk thema wordt door PRINCE2 specifiek behandeld en zorgvuldig ontworpen zodat deze op een effectieve manier kunnen worden gekoppeld.

De 7 thema's:
Business Case - Waarom?
Quality - Wat?
Plans - Hoe, hoeveel en wanneer?
Risk - Wat als?
Change - Wat is de impact?
Progress - Waar zijn we nu, waar gaan we naartoe en zouden we wel verder gaan?

De PRINCE2 processen zijn gericht op de chronologische stroom van het project - met activiteiten gericht op verschillende thema's door elkaar. De PRINCE2 thema's benadrukken dan weer de rode draad die door elk thema loopt, voorzien van gedetailleerde richtlijnen over de verschillende procesactiviteiten.

Het toepassen van de thema's

Alle 7 de thema's moeten in een project worden toegepast, met dien verstande dat zij volgens de grootte, de aard en de complexiteit van het betrokken project moeten worden toegepast.
In complexe en risicovolle projecten kan gedetailleerde documentatie en procesdoorloop noodzakelijk zijn, terwijl voor eenvoudige en weinig risicovolle projecten wellicht beknopte presentaties en informele processen volstaan.

Gebruikte bronnen

Managing Successful Projects with PRINCE2, 2009 edition