Veelgestelde vragen « Training & Certificering
PRINCE2® FAQ

Wat is PRINCE2®?

PRINCE2® staat voor PRojects IN a Controlled Environment®, 2e versie en is internationaal erkend als een wereldklasse product. Het is dé standaard methode voor projectmanagement, niet het minst omdat ze is gebouwd op vele jaren van best practice op het gebied van projectmanagement, en biedt een flexibel en aanpasbare aanpak, geschikt voor alle projecten.

PRINCE2® is een op proces gebaseerde aanpak voor projectmanagement en is bedoeld om een framework te voorzien voor de grote verscheidenheid aan disciplines en activiteiten die noodzakelijk zijn binnen een project. De nadruk gedurende het gehele PRINCE2® project ligt op de Business Case, waarin de rationele en zakelijke rechtvaardiging wordt beschreven voor het project. De Business Case stuurt alle projectmanagementprocessen, van de initiële start tot een succesvol eind.

De methodologie biedt een gestructureerde benadering aan om het begin, de voortgang en de afsluiting van een project te controleren. Wanneer u een nieuwe service, product, organisatorisch proces of een systeem wilt opleveren of veranderen moet u weten wat wordt vereist, waarom het is vereist, wanneer belangrijke gebeurtenissen moeten voorkomen, hoe deze gebeurtenissen moeten voorkomen en wie moeten worden betrokken.
De PRINCE2® methodologie voorziet een stap per stap gids voor het projectmanagementteam om de vereiste informatie nodig om een project op te starten te verzamelen en te structuren en voorziet processen en beheersmechanismen die een gecontrolleerde uitvoering en afsluiting van het project mogelijk maken.

Wie is de eigenaar van PRINCE2®?

AXELOS Limited is de eigenaar van de PRINCE2® methode.
De APM Group Limited (APMG) is de accrediteringsorganisatie verantwoordelijk voor het uitvoeren van examens en het accrediteren van trainingsorganisaties en trainers.

PRINCE2® is vrij beschikbaar zonder betaling (met uitzondering van optionele training of ondersteuning).

Mag ik het PRINCE2® logo gebruiken?

Het PRINCE2® Cityscape logo™ en het Swirl logo™ zijn beide trade marks van AXELOS Limited in het Verenigd Koninkrijk en andere landen en mag niet worden gebruikt zonder hun toestemming.

Wat is het verschil tussen PRINCE2® en de PMBoK?

De Project Management Body of Knowledge (PMBoK) bevat "al die onderwerpen, vakgebieden en intellectuele processen die zijn betrokken bij de toepassing van gezonde managementprincipes op... projecten". Het is een uiterst nuttig naslagwerk die negen kennisgebieden beschrijft voor Project Managers en die vaak de basis vormt van generieke trainingen in projectmanagement.

PRINCE2® is een op proces gebaseerde aanpak voor projectmanagement die bestaat uit 7 principes, 7 processen, en 7 thema's. Het is een methodologie die stap voor stap het projectmanagementteam begeleidt door wat zou moeten worden gedaan, door wie en wanneer.

Er zijn voordelen te halen door PMBoK en PRINCE2® te laten samen bestaan. PMBoK biedt de academische kennis die nuttig is in het verbeteren van het vak projectmanagement. PRINCE2® biedt een bruikbaar procesmodel dat onmiddellijk kan worden toegepast door Project Managers en teams afkomstig uit verschillende achtergronden en dit om te resulteren in consistent projectmanagement en projectresultaten.

Hebben wij/ik PRINCE2® nodig?

Laat ons deze vraag beantwoorden door het u te vragen...

Ondergaat uw organisatie veranderingen?
Zou u een gecontroleerde benadering willen voor bedrijfsverandering?
Heeft uw organisatie een inconsistente benadering om het opstarten, uitvoeren en afsluiten van projecten te managen?
Kennen en begrijpen mensen in uw organisatie hun rol en verantwoordelijkheden in projecten niet zo goed?
Hebt u het moeilijk om projecten te prioritiseren?
Wilt u een aanpak die aantoont hoe u stakeholders kunt betrekken tijdens de doorlooptijd van projecten?
Worden stakeholders vaak verward door de gebruikte terminologie van partijen betrokken bij projecten?
Zou u consistente terminologie, processen en templates willen gebruiken in uw projecten?
Zou u een methode voor projectmanagement willen gebruiken die internationaal is erkend en wordt ondersteund door meer als honderdduizend gebruikers over de hele wereld?

Als u ja hebt geantwoord op één van deze vragen dan veronderstel ik dat u voordeel zult halen bij het gebruik van PRINCE2®.

Waarom is PRINCE2® succesvol over de hele wereld?

Misschien omwille van zijn uitgebreidheid wordt PRINCE2® op internationale schaal vaak gezien als "de facto" best practice management van projecten.

Project Managers en organisaties van over heel de wereld hebben ernaar gestreefd om hun eigen best practice benadering voor projectmanagement te ontwikkelen.

PRINCE2® biedt een Project Manager, een projectmanagementteam en uw organisatie een consistente set met processen, hulpmiddelen en een taal voor het managen van projecten.

Door zijn generieke en flexibele benadering voor het managen van "business" projecten kan het worden toegepast in iedere bedrijfsomgeving. Het is geen methodiek die slechts kan worden toegepast door IT personeel of mensen met jarenlange ervaring in projectmanagement. Iedereen, overal in de organisatie, kan het leren en gebruiken daar het is gebaseerd op een logische aanpak voor het managen van eender welk project, zij het de ontwikkeling van een auto, het veranderen van een bedrijfsproces of de lancering van een nieuw product of service.

Het is ook een zeer effectief hulpmiddel voor het managen van stakeholders en hun belangen.

Het succes hangt sterk af van hoe u en uw organisatie verkiest om PRINCE2® toe te passen. De methodiek kan ook gemakkelijk op maat worden aangepast om aan te sluiten met bestaande bedrijfsprocessen, werkstromen en hulpmiddelen.

Wat is de oorsprong van PRINCE2®?

PRINCE® werd opgericht in 1989 door het CCTA (Central Computer and Telecommunications Agency) en is gebaseerd op de PROMPTII methodiek. PROMPTII is een methodologie ontwikkeld door Simpact Systems Ltd. in 1975.

Na feedback van gebruikers werd PRINCE verbeterd om zodoende nieuwe processen en benaderingen te omvatten die aangewezen waren voor verschillende soorten projecten en projecten van verschillende groottes. Deze nieuwe versie werd gelanceerd in 1996 en werd PRINCE2® genoemd. De methodologie wordt momenteel wereldwijd gebruikt en wordt gezien als "de facto" standaard voor projectmanagement.

Hoe kan ik voordeel halen van PRINCE2®?

Afhankelijk van uw rol in een project kan PRINCE2® u processen, hulpmiddelen en technieken aanbieden om te helpen bij het managen van projecten. Het biedt een stap per stap gids over hoe een project te beheersen, door:
Een benadering om de start, de voortgang en het afsluiten van een project te rechtvaardigen
Een structuur die rollen en verantwoordelijkheden van mensen in een project definieert
Een methodiek voor de identificatie en management van risico's
Mechanismen om de kwaliteit van producten te controleren
Een efficiëntere planningsaanpak gebaseerd op het "stage per stage" principe
Processen en regels om veranderingen in het project en de projectresultaten te controleren
Beheersmechanismen die het monitoren van de voortgang vergemakkelijken
Een benadering voor het identificeren wanneer en hoe een project review uit te voeren

PRINCE2® kwalificaties worden internationaal erkend. De PRINCE2® Foundation en PRINCE2® Practitioner kwalificaties erkennen dat u kan fungeren als lid van een PRINCE2® project en PRINCE2® kunt toepassen in verschillende bedrijfsomgevingen en projectsituaties.

Hoe kan mijn organisatie voordeel halen van PRINCE2®?

PRINCE2® kan het verbeteren van bedrijfsprestaties vergemakkelijken door te verzekeren dat iedereen weet waarom het project is vereist, wat moet worden bereikt, hoe en wanneer gebeurtenissen moeten voorkomen en wie hierbij betrokken moet worden.

PRINCE2®:
Ondersteunt best practice project governance
Kan op om het even welk type project of project van om het even welke grootte worden toegepast
Voorziet procedures voor vroegtijdige waarschuwingen van problemen
Vergemakkelijkt actieve deelname van stakeholders
Standaardiseert projectrapportages
Voorziet een gecontroleerd management van mensen en middelen
Verstrekt hulpmiddelen om de "gezondheid" van projecten te beoordelen
Kan gemakkelijk worden aangepast om aan te sluiten met bestaande bedrijfsprocessen, werkstromen en hulpmiddelen
Wordt ondersteund door meer als honderdduizend gebruikers over heel de wereld
Wordt ondersteund door training voor alle managementniveaus en coaching programma's en consultancy services ontworpen om succesvolle toepassing te ondersteunen

Hoe sluit PRINCE2® aan bij ISO 9000?

PRINCE2® kan worden gebruikt om een kwaliteitsmanagementsysteem (QMS) overeenkomstig ISO 9004 te implementeren door het invoeren van:
Product-based planning
Product Descriptions
Quality control
PRINCE2® Organization
PRINCE2® processes

Is PRINCE2® geschikt voor mijn projecten?

Door zijn generieke en flexibele benadering voor het managen van "business" projecten kan het worden toegepast in iedere bedrijfsomgeving. Het is geen methodiek die slechts kan worden toegepast door IT personeel of mensen met jarenlange ervaring in projectmanagement. Iedereen, overal in de organisatie, kan het leren en gebruiken daar het is gebaseerd op een logische aanpak voor het managen van eender welk project.

Is het waar dat PRINCE2® zeer bureaucratisch is?

Dit is een van de meest irriterende misvattingen over PRINCE2®. Het is gebaseerd op een oppervlakkige analyse van de methodologie en is vaker een uitvlucht om een gestructureerde aanpak te vermijden.

PRINCE2® is ontwikkeld voor om het even welke grootte van project. Laat het duidelijk zijn dat het niet noodzakelijk is om het complete boek tegen kleine tot middelgrote projecten aan te gooien. Elk van de PRINCE2® processen omvat namelijk een paragraaf over schaalbaarheid, terwijl de architecten van de methodologie beklemtonen dat elk proces moet worden benaderd met de vraag: "Hoe uitgebreid dient dit proces te worden toegepast op dit project?".

Hoe kan ik meer informatie bekomen over PRINCE2®?

Contacteer ons nu en een medewerker van ons team zal al uw vragen van een antwoord voorzien.

Hoe kan ik PRINCE2® aanleren?

pm4all is betreffende PRINCE2® training een affiliate van Lagant Management Consultants, een PRINCE2® geaccrediteerd trainingsinstituut (ATO), en als zodanig erkend door de APM Group Limited (APMG) om zowel PRINCE2® geaccrediteerde trainingen aan te bieden als het organizeren en afnemen van de officiële PRINCE2® Foundation en Practitioner examens.

Onze PRINCE2® trainingen omvatten de ervaring van een team van trainers die PRINCE2® hebben gebruikt en gedoceerd in zowel publieke als privé organisaties, over verschillende culturen en toegepast in vele verschillende situaties.

We bieden 5 niveaus van PRINCE2® training aan, elk niveau speciaal ontworpen om te voldoen aan de behoeften van de verschillende type mensen betrokken in een project.
Een inleiding in PRINCE2® (PRINCE2® Overview)
Bereik PRINCE2® Foundation (PRINCE2® Foundation en PRINCE2® Foundation Zelfstudie)
Praktisch toepassen van PRINCE2® (PRINCE2® Practitioner en PRINCE2® Practitioner Zelfstudie)
Een optimale voorbereiding voor uw PRINCE2® examen (PRINCE2® Examentraining)
Strategische projectsturing met PRINCE2® (PRINCE2® Executive Overview)

Welke PRINCE2® kwalificaties zijn beschikbaar?

The drie niveaus van kwalificatie zijn PRINCE2® Foundation, PRINCE2® Practitioner en PRINCE2® Professional.
Het Foundation niveau test uw kennis en begrip van PRINCE2®, het Practitioner niveau tests uw kennis van hoe PRINCE2® toe te passen en het Professional niveau test uw bekwaamheid om PRINCE2® toe te passen tijdens het managen van een project.

Als uw rol misschien projectadministratie, sponsor of gedetacheerde is, dan kan het Foundation niveau voldoende zijn. Het vertelt mensen dat u effectief kunt werken binnen een PRINCE2® project.
Bent u een Project Manager, dan is het Practitioner niveau wellicht de juiste certificering aangezien het aantoont dat u in staat bent om PRINCE2® projecten te leiden.
Bent u een consultant of externe Project Manager, dan is het Professional niveau wat u nodig hebt om aan te tonen dat u over meer dan alleen PRINCE2® kennis beschikt en ook effectief een PRINCE2® project kan managen doorheen zijn gehele levenscyclus.

Voor individuen zouden wij willen stellen dat de meerderheid uiteindelijk het Practitioner niveau behaalt. Sommigen in stappen, anderen in één keer. De meeste organisaties trainen iedereen die is betrokken in projecten op Foundation niveau en de pool van Project Managers op Practitioner niveau.

Welke PRINCE2® training is voor mij geschikt?

Voor wie zijn PRINCE2® Foundation trainingen bestemd?
Project Managers met een behoefte aan een methode die hen helpt projecten te leiden van verschillende types en groottes
Teamleden, leden van Project en Programme Support die doeltreffend willen bijdragen tot een PRINCE2® project

Voor wie zijn PRINCE2® Practitioner trainingen bestemd?
Project Managers met een behoefte aan een methode die hen helpt projecten te leiden van verschillende types en groottes
Leden van Project en Programme Support die doeltreffend willen bijdragen tot een PRINCE2® project

Voor wie is de PRINCE2® Professional kwalificatie bestemd?
Project Managers die willen aantonen dat zij over meer dan alleen PRINCE2® kennis beschikken en ook effectief een PRINCE2® project kunnen managen doorheen de gehele projectlevenscyclus
Individuen die momenteel actief zijn als Project Managers, project coördinatoren of Team Managers in grotere projecten

Voor wie zijn PRINCE2® Overview trainingen bestemd?
Iedereen die wilt begrijpen hoe zij doeltreffend kunnen bijdragen tot een project, gemanaged in een PRINCE2® omgeving

Voor wie zijn PRINCE2® Executive Overview trainingen bestemd?
Senior management, verantwoordelijk voor projecten, die willen weten hoe zij doeltreffend kunnen bijdragen tot het succes van een project

Voor wie zijn PRINCE2® 2009 Refresh trainingen bestemd?
Alle PRINCE2® Foundation en Practitioner gecertificeerden die op de hoogte willen zijn van de nieuwste PRINCE2® standaard en uiteraard willen werken volgens PRINCE2® 2009

Hoe inschrijven voor een PRINCE2® training?

Een overzicht van onze open inschrijvingen, data locatie en prijzen vindt u hier.

Komt mijn naam op een lijst als bewijs dat ik de examens heb gedaan?

De APM Group Limited (APMG) stelt een online register beschikbaar om kandidaten te tonen die zijn geslaagd voor PRINCE2® Foundation en/of PRINCE2® Practitioner. Dit register is bereikbaar via PRINCE2® Successful Candidate Register (*).

Als werkgever kunt u de geldigheid van iemand zijn PRINCE2® certificering nagaan voorafgaand een contract of tewerkstelling.

Moet ik mij opnieuw laten registreren voor een PRINCE2® certificering?

Alle PRINCE2® Practitioners zouden binnen 3-5 jaar hun originele certificering opnieuw moeten laten registreren.
Dit opnieuw registreren bestaat uit een examen van 1 uur en dit met dezelfde normen als voor het Practitioner examen.

Sedert 1 januari 2008 is het PRINCE2® re-registration examen een Objective Testing Exam (OTE) geworden. Het examenformaat is een document met 3 hoofdvragen, een scenario achtergrond en bijlagen. Elk van de drie vragen is 12 punten waard.
Een totale score van 20 van de mogelijke 36 punten is vereist om te slagen. Het examen duurt 1 uur en kandidaten mogen enkel en alleen het PRINCE2® handboek gebruiken.

(*) Alle links en verwijzingen naar andere websites worden geopend in een nieuw venster.